Kundanmälan

Personuppgifter 
Om ni är två som tillsammans vill söka bostad
För att kunna registrera medsökande, kontakta Armada på 08-54080809. Detta måste ske inom 14 dagar. Vill ni däremot vara säkra på att kunna söka var sin bostad måste båda vara anmälda och betala avgiften. Vid en eventuell separation kan den som står som huvudsökande välja att överlåta köpoängen till sin medsökande. Meddela i så fall detta till Armadas kontor.

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Önskemål 
För att få prenumerationer genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha prenumerationer enligt mina önskemål.
 
 
  (min 1)


 
  (min 1)
(alla)
Hela Åkersberga
Godkännande 

Jag/vi godkänner att Armada Fastighets AB dels i samband med att jag/vi gör en intresseanmälan på något objekt även om jag inte blir erbjuden objektet, och dels vid uthyrning av lägenhet eventuellt tar en kreditupplysning på de uppgifter jag/vi lämnat genom Kronofogdemyndigheten alternativt Bisnode (BC), samt kontrollerar mina uppgifter hos tidigare hyresvärd. Fr o m 1 januari 2011 gäller en ny kreditupplysningslag, KuL. Det innebär att du får en upplysningskopia från Bisnode när en kreditupplysning har tagits. Upplysningskopian skickas till dig via e-post, sms eller brev. På www.minupplysning.se finns mer information om kreditupplysningslagen. Där kan du också se vilken information som lämnats om dig.

Från och med den 1 oktober 2001 gäller Personuppgiftslagen (PuL) fullt ut i Sverige, läs mer. Lagstiftningen är till för att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks och en viktig del av detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om hur uppgifterna behandlas. Genom att lämna personuppgifter i samband med att du fyller i denna intresseanmälan, samtycker du till att Armada Fastighets AB eller någon av Armada Fastighets AB:s samarbetspartners, behandlar Dina personuppgifter, inklusive personnummer, i register över intresseanmälningar och hyresgäster för följande ändamål:

  • Administration avseende lediga hyreslägenheter.
  • Fullgörande av ingångna hyresavtal (hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgäster m.m.).
  • Tillhandahållande dig en god service.
  • Marknads- och kundanalyser.
  • Marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direkt marknadsföring.


Uppgifterna kan komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Du har rätt att efter skriftlig begäran få del av information om de personuppgifter om dig som behandlas av Armada Fastighets AB. Du har även rätt att begära rättelse av uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Här kan du ta del av våra regler gällande bostadskö.